Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Služby

Účetnictví

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví i daňové evidence. Společnost zajišťuje služby počínaje kontrolou správnosti účetních dokladů až po vypracování účetní závěrky. Ve spolupráci s auditorem zajišťujeme také audit společností.

Mzdová agenda

Mezi zaměstnance společnosti patří i mzdová účetní, která zajišťuje pro klienty společnosti T&F Consulting služby v oblasti vedení mzdové agendy, a to od mzdové evidence a zpracování mezd až po zastupování klienta u zdravotních pojišťoven a správou sociálního zabezpečení.

Daňové poradenství

Daňoví poradci společnosti T&F Consulting, s.r.o mají mnohaletou zkušenost v oboru. Společnost tak poskytuje daňové poradenství na profesionální úrovni v oblasti daně z příjmů, srážkové daně, DPH, silniční daně a daně z nemovitostí. Samozřejmostí pak je zastupování klienta před správcem daně a možnost odložení podání daňového přiznání k dani z příjmu k 30.6.

Ekonomické poradenství

V oblasti poradenství poskytuje společnost komplexní služby od pomoci při zpracovávání podnikatelského záměru přes optimalizaci financování projektů, tržní oceňování společností až po ekonomické a finanční analýzy společnosti.

Leasing

Společnost T&F Consulting také pro své klienty zajišťuje ve spolupráci se svou dceřinou společností leasing nebo splátkové prodeje majetku.

© 2015 - T&F Consulting