Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Daňový kalendář pro rok 2020

7. února 2020 - 19:04

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2020

LEDEN

čtvrtek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pátek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
pátek 31.
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2019
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

ÚNOR

pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
– daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
– souhrnné hlášení za leden 2020
– kontrolní hlášení za leden 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

BŘEZEN

pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
středa 11.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2019
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
– souhrnné hlášení za únor 2020
– kontrolní hlášení za únor 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
čtvrtek 26.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

DUBEN

středa 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
čtvrtek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pátek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
čtvrtek 30.
– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

KVĚTEN

pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
– souhrnné hlášení za duben 2020
– kontrolní hlášení za duben 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

ČERVEN

pondělí 1.
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
úterý 9.
spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
– souhrnné hlášení za květen 2020
– kontrolní hlášení za květen 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
úterý 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
– Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

středa 1.
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pátek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 27.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za červen 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2020
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020 čtvrtek 30.
– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
pátek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

SRPEN

pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
– souhrnné hlášení za červenec 2020
– kontrolní hlášení za červenec 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
pondělí 31.
- daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
- daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

středa 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
– souhrnné hlášení za srpen 2020
– kontrolní hlášení za srpen 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
středa 30.
– daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

pondělí 12.

– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za září 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
pátek 30.
– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
sobota 31.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
pondělí 9.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 24.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
– souhrnné hlášení za říjen 2020
– kontrolní hlášení za říjen 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
pondělí 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč)

PROSINEC

čtvrtek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 28.
– spotřební daň – daňové přiznání za listopad 2020
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
– souhrnné hlášení za listopad 2020
– kontrolní hlášení za listopad 2020
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
čtvrtek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020 

© 2015 - T&F Consulting