Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Vybrané změny v zákoně DPH v roce 2019

28. května 2019 - 13:32

Změny v zákoně o DPH v roce 2019
Chceme upozornit na několik vybraných změn, které nově upravuje zákon o DPH.
1) Ruší se možnost zaokrouhlovat DPH na celé koruny, jinými slovy to znamená, že při vystavení daňových dokladů, již není možné vypočtenou daň z přidané hodnoty zaokrouhlit, ale ta musí být uvedena ve výši, ve které byla vypočtena. Možné je pouze zaokrouhlit celou částku včetně DPH. Částka, o kterou daňový doklad zaokrouhlíme se již nepočítá do základu pro výpočet daně z přidané hodnoty.
2) Mění se postup výpočtu DPH z celkové částky včetně DPH. Původně používané koeficienty se nahrazují koeficienty novými – 1,21, 1,15, 1,05.
3) Mění se pravidla pro opravné daňové doklady podle §42 odst. 3) písm. a zákona č.
235/2004 Sb. Opravný daňový doklad se zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli
Pokud budete potřebovat upřesnit uvedené informace, obraťte se na naše daňové poradce. 

© 2015 - T&F Consulting