Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Daňový kalendář rok 2018

22. ledna 2018 - 14:34

LEDEN

úterý 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 
úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební dan z lihu) 
sobota 20. – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok) – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017 – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017 – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 – kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 – daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
středa 31. – biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. – daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2017 – daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018 – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017                            
ÚNOR
pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 
čtvrtek 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017 – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018 – souhrnné hlášení za leden 2018 – kontrolní hlášení za leden 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018 
středa 28. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018 
BŘEZEN 
čtvrtek 1. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 – odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2017 
pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
čtvrtek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň 
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (2) – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 
pondělí 26. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 – souhrnné hlášení za únor 2018 – kontrolní hlášení za únor 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018 
úterý 27. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)                                                                                                                   
DUBEN 
úterý 3. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018 
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 16. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018 pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018 – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 – daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018 
středa 25. – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018 
pondělí 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018                                                                                                                                                                                   
KVĚTEN 
čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pátek 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za duben 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018 – souhrnné hlášení za duben 2018 – kontrolní hlášení za duben 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018 
čtvrtek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018 – daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) (3)   
ČERVEN 
pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pátek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za květen 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018 – souhrnné hlášení za květen 2018 – kontrolní hlášení za květen 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018                                                                                                                                                                         
ČERVENEC 
pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018 – Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Oznámení CRS (GATCA)– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů – daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce 
úterý 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 16. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018 
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
středa 25. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červen 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018 – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 – kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018 – daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018 
pondělí 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty. 
úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018                                                                                                  
SRPEN

čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
pondělí 27. – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018 – souhrnné hlášení za červenec 2018 – kontrolní hlášení za červenec 2018 – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok) – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018 (4) 
pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018 – daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)                                                                                                                                          
ZÁŘÍ 
pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 17. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň 
čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
úterý 25. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za srpen 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018 – souhrnné hlášení za srpen 2018 – kontrolní hlášení za srpen 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018 neděle 30. – daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH                                                        
ŘÍJEN

pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018 
středa 10. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 
sobota 20. – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
čtvrtek 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za září 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018 – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 – kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018 – daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018 
úterý 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty. středa 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018 – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace                                                                       
LISTOPAD

pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu) (5) – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018 – souhrnné hlášení za říjen 2018 – kontrolní hlášení za říjen 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018 
pátek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018 – daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)                                                                                                                                                                                            
PROSINEC

pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 17. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň – daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
čtvrtek 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za listopad 2018 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok) – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018 – souhrnné hlášení za listopad 2018 – kontrolní hlášení za listopad 2018 – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018 pondělí 
31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

© 2015 - T&F Consulting