Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Změny v doručování dokumentů správcům daně

18. února 2015 - 11:10

Od 01.01.2015 vešla v platnost nová ustanovení  Zákona daňový řád, která stanovují  právnickým osobám závazný způsob doručování dokumentů správcům daně - Finančním úřadům.

Právnické osoby musí všechna podání provádět prostřednictvím svých DATOVÝCH SCHRÁNEK

Postup odeslání dokumentu správcům daně prostřednictvím datové schránky :

  • Přihlásíte se do datové schránky
  • Zadat příjemce zprávy  příslušný finanční úřad

Lokalizace datové schránky finančního úřadu např. Liberec

Finanční úřad pro  Liberecký kraj, Územní pracoviště  v Liberci           ID DS FÚ LBC je shfn56t

  • Do názvu – předmětu zprávy napsat co je zasíláno např. DPH 12/2014
  • Připojit ke zprávě příslušný soubor
  • Odeslat zprávu

 V případě nejasností se obraťte na naše daňové poradce

© 2015 - T&F Consulting