Ovocná 157/2, Liberec
info@tfclbc.cz
+420 485 106 487
T&F Consulting

Zaměstnáváme
odborníky

Používáme moderní
technologie

Vynikáme rychlostí

Účetní a ... služby nejvyšší kvality

Cíl společnosti

Hlavním cílem všech zaměstnanců společnosti je poskytnout našim klientům komplex uvedených služeb na vysoké odborné úrovni při maximální míře diskrétnosti a minimální míře rizika.

Abychom Vám umožnili ověřit si jak se nám daří naplňovat tento cíl uvádíme několik našich současných klientů v referencích.

Diskrétnost

V oboru, ve kterém pracujeme, je zachování mlčenlivosti o našich klientech nutností a pro nás samozřejmostí. Z tohoto důvodu jsme počet zaměstnanců společnosti omezili pouze na společníky a jejich nejbližší rodinné příslušníky. Po celou dobu spolupráce s našimi klienty zastupuje společnost při jednáních jedna stálá osoba – zaměstnanec společnosti.

Odborost

Zaměstnanci společnosti jsou daňoví poradci s dlouholetou praxí v oboru, kteří jsou registrování v Komoře daňových poradců pod čísly 1746 resp. 2206. Účetní naší společnosti pracují pod dohledem certifikovaného bilančního účetního, který je registrován pod číslem 002875.

Všichni naši zaměstnanci mají dlouholetou odbornou praxi v příslušném oboru.

Rizika

V souladu se zákonem o daňovém poradenství ručí naše společnost svým klientům za škody, které jim svojí činností způsobí. Za tyto škody ručí společnost jednak svým majetkem, jednak je proti těmto rizikům pojištěna u Kooperativy pojišťovny, a.s.

O tom, jak se nám daří tento cíl naplňovat, se můžete přesvědčit nejlépe dotazem u našich klientů. Abychom Vám usnadnili přístup i k těmto informacím o nás, uvádíme vybrané klienty naši společnosti v referencích. Našimi klienty jsou velké mezinárodní společnosti, ale i střední a drobní podnikatelé fyzické osoby.

© 2015 - T&F Consulting